Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans İ. Ö.

Küreselleşme ile birlikte bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda, bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli olarak genişlemekte ve önemleri artmaktadır.  

Bölümümüzün amacı, finans sektörünün ihtiyacı olan müşteri odaklı, fonksiyonel düşünce yapısına sahip, takım çalışmasını benimsemiş, rekabetçi ve girişimci, proje geliştirebilme kapasitesine sahip nitelikli, uzman ve üst düzey yönetici potansiyeli olan mezunlar vermek ve globalleşen iş dünyasında onlara doyurucu ve saygın istihdam olanakları yaratmaktır.

Uygulamaya yönelik eğitim ve öğretim yapacak olan Yüksekokulumuz gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde nitelikli insan kaynakları taleplerine cevap verecek bir eğitimi amaçlamaktadır. 

Bölümümüzde teorik dersler, finans sektöründe deneyim sahibi olan mevcut akademik kadro ile piyasa uygulamalarına dönük eğitimin ise, sektördeki profesyonellerden destek alınarak verilmesi hedeflenmektedir. 

Bu bölüme YGS-6 puan türü ile öğrenci alınmakta ve 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir.

        Çalışma Alanı:

Bölümümüzden mezun olacak öğrenciler; para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren banka, aracı kurum, denetim, derecelendirme, danışmanlık, sigorta, leasing ve factoring kuruluşları ile kamu kurumları, mali müşavirlik ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin başta finans departmanlarında ve diğer pozisyonlarda istihdam edilebilecektir. 

Bölüm mezunları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maliye Bakanlığı (MB), Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlarda iş imkanlarına sahip olabilecekleri gibi sayılan bütün kuruluşlarda finans koordinatörü, broker, dealer, finansal analist, portföy yöneticisi, yatırım danışmanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabileceklerdir. Dört yıllık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizin kamu ve akademik hakları da fakülte mezunlarına eşdeğer olacaktır. Ayrıca, öğrenciler mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak akademik kariyer yapabilir ve üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilirler.