Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret Bölümü’nün amacı; yerel ve küresel rekabetin yoğun olarak yaşanmaya başlandığı dünyamızda, öğrencilerimize bu rekabette üstünlük sağlayabilecek işletmecilik ve yöneticilik için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktadır. Uluslararası ve uluslarüstü kurumsal / kişisel ilişkiler düzeyinde ekonomi, hukuk ve işletme bilgilerinin sistemli bir şekilde birleştirilmesi ile, uluslararası ticari ve ekonomik faaliyetler toplumların kalkınmalarına etkili olmaktadır. İşte Uluslararası Ticaret Bölümü disiplinlerarası niteliği ile bu gelişmelere uygun küresel niteliklere sahip işletmeciler ve yöneticiler yetiştirmektedir.

 

Bölüm, uluslararası ticaretin kazandığı yeni boyutları ve küreselleşme olarak adlandırılan mal, emek, sermaye ve girişimcilikteki serbestlikleri eğitim konuları arasına almıştır. Uluslararası ilişkilerin mal ve hizmet ticareti ile doğrudan yatırımlar bağlamında geçmişe göre daha serbest hale gelmesi yanında, rekabetçi küresel pazarların önem kazanması, Bölümün kurulmasında ve şekillenmesinde başlıca etken olmuştur. Ülkemizin ve Türk firmalarının bu rekabet ortamında, dünya ekonomisi içinde layık olduğu yeri alması; güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesi kadar, uluslararası ticaret alanında yetişmiş uzman elemanların varlığına da bağlıdır. Bu bölüme YGS-6 puan türü ile öğrenci alınmakta ve 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir.

Çalışma Alanı

Bölüm mezunları, akademik personel olarak üniversitelerde, uluslararası ticaret uzmanı olarak, ulusal ve uluslararası ticari ve ekonomik örgüt ve birliklerde, gümrüklerde, Türkiye’nin ve diğer ülkelerin ekonomi müşavirliklerinde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklar'ında, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve bağlı iç ve dış örgütlerinde, Ticaret Ataşelikleri gibi yerlerde; özel şirketlerde ithalat ve ihracat bölümlerinde, çokuluslu şirketlerde, bankalar ve finans kuruluşlarında çalışabilirler.