Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Değerli Öğrencilerimiz,

Zafer Kalkınma Ajansının Sonuç Odaklı Programlar kapsamında çalıştığı alanlardan biri Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması Sonuç Odaklı Programı (GENÇ SOP)'dır. Programın genel amacı ise "Gençlerin TR33 Bölgesi'nde istihdam edilebilirliklerini arttırmak ve istihdam oranlarını yükseltmek" olarak belirlenmiştir.

Bu program kapsamında TR33 Bölgesi'ndeki gençlerin kendi işlerini kurabilmeleri için Bölge'deki girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve yeni girişimlerin hayata geçirilmesi adına illere özgü destekleyici modellerin oluşturulması, mevcut durum tespiti ve eylem planını içeren "TR33 Bölgesi İlleri Genç Girişimciliğinin Arttırılması Stratejisi ve Eylem Planı"nın hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Bu plana en önemli girdi oluşturacak çalışmalardan bir tanesi de TR33 Bölgesi'nde eğitim hayatını sürdüren üniversite öğrencilerine yönelik araştırmalardır. Bu sebeple www.zafer.gov.tr sitesi üzerinden bölge üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere yönelik 9 Kasım 2018 tarihine kadar açık tutulacak bir anket hazırlanmıştır. Hazırlanan çalışmanın verimli bir şekilde değerlendirilmesi adına anketi belirtilen site üzerinden doldurabilirsiniz.


30 Ekim 2018