Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 

T.C.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

2018-2019 AKADEMİK TAKVİMİ YAZ DÖNEMİ STAJ UYGULAMA PLANI

 

YAZ DÖNEMİ

STAJ BAŞVURU TARİHLERİ

STAJ YERİ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLEREK BÖLÜM BAŞKANLIKLARINCA MÜDÜRLÜĞE BİLDİRİLMESİ

STAJ BAŞLAMA TARİHİ

STAJ BİTİŞ TARİHİ

STAJ DOSYALARININ TESLİM EDİLMESİ

STAJ BAŞARILARININ DANIŞMAN TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DİLEKÇE EKİNDE MÜDÜRLÜĞE TESLİMİ

YAZ

15/04/2019-10/05/2019

03/06/2019

01/07/2019

29/08/2019

20/09/2019

11/10/2019

 

AÇIKLAMALAR

1)Belirtilen tarihler dışında başvurular kabul edilmeyecektir.

2)Öğrencinin staj yerini kendisi bulması esastır.

3)Başvuruda bulunan öğrenciler tarafından;

a)İşyeri kabul belgesi

b)Müstahaklık belgesi

c)Staj sözleşmesi (işletmeden ücret alacak öğrenciler için)

d)Beyan taahütname sağlık hizmeti alan veya

Beyan taahütname sağlık hizmeti almayan

 4)Danışmanlar tarafından öğrencilere ait staj belgeleri isim listesi ile birlikte dilekçe ekinde Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilecektir.

1)Staj yerleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Yönergesinde tespit edilen staj içeriklerinin esaslarına uygun olmalıdır.

2)Staj yeri, Bölüm Staj Komisyonu tarafından uygun görülmeyen öğrenci staja başlayamaz.

1)Staj yeri ve staja başlamasına izin verilen öğrenci, staj yerini Bölüm Staj Komisyonunda kabul edilen bir mazereti olmadan değiştiremez.

2)Öğrencilerin stajları danışman öğretim elemanlarını koordinasyonunda sürdürülür.

 

1)Staj 40 iş günüdür (8 hafta) ve bir defada yapılır.

2)Staj sırasında hastalığı sebebiyle üç günden fazla devam edemeyen ya da kazaya uğrayan stajyerin stajı kesilir. Mazeretleri kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez.

1)Staj bitiminde işyeri yetkilisince onaylanmayan staj dosyaları Bölüm Staj Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmaz.

2)Staj dosyaları öğrenciler tarafından elden veya posta/kargo ile danışman öğretim elamanına teslim edilecek, posta/kargodaki gecikmelerden Müdürlük sorumlu olmayacaktır. Elden teslimler danışmanlara yapılacaktır.

1)Staj Başarı Formu gelmeyen öğrencilerin stajı kabul edilemez.

 2)Staj değerlendirme sonuçları 1 hafta içerisinde öğrencilere ilan edilir.

Not: 1) Staj Formu ve defterine Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Web Adresindeki Öğrenci Form linkinden ulaşabilirsiniz.

        2) Sağlık Hizmeti Beyanı aşağıda belirtilen e-devlet web adresinden temin edebilirsiniz.

Öğrencilerimizin Yapacağı İş ve İşlemler: Staja başlama ve bitiş tarihinde değişiklik olmaması gerekmektedir. Zorunluluk olması halinde staj yeri değişlikleri danışman öğretim elemanına ve okul idaresine bildirilecektir. Staja başvuran öğrencilerimiz evraklarını, öğrencinin bağlı bulunduğu Yüksekokulda ilgili danışman öğretim elemanına teslim etmesi zorunludur. Teslim edilecek form 2 asıl nüsha olarak (fotokopi değil) hazırlanır. Bir nüsha Staj Komisyonunda, 2. Nüsha danışman öğretim elemanında kalacaktır.

*Müstehaklık Sorgulama: https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriniz, kullanıcı ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra e-hizmetler altında bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden ‘’SPAS Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)’’ tıklanır açılan sayfanın çıktısı alınır Danışman Öğretim Elemanına teslim edilmek üzere Staj Formuna eklenir. (e-devlet şifresi olmayanlar PTT şubelerine şahsen başvurarak alabilirler.)

*İşletmeden Ücret Alan Öğrenciler: Staj bitiş tarihi itibariyle işletme tarafından Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci Ve İş Veren Bilgi Formu doldurularak dekont ile birlikte Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.


27 Ağustos 2019